Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych


Zadaniem prowadzonego Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Ważne problemy są omawiane jak również odgrywane przez uczestników grupy. Bezpośrednie doświadczenie buduje “pamięć behawioralną” zdarzenia. Możliwość odgrywania scenek z życia, obserwacji innych, omawiania trudności stanowi podstawę do generalizacji ćwiczonych zachowań społecznych w naturalnym środowisku. Celem jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników poprzez m.in.:
– naukę rozpoznawania i nazywania potrzeb i emocji,
– naukę odreagowania napięć emocjonalnych,
– pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi,
– naukę przestrzegania ustalonych zasad,
– naukę podejmowania współdziałania w grupie,
– pracę nad umiejętnościami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Uczone umiejętności są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Mogą to być m.in.: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z emocjami, rozróżnianie emocji, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, proszenie i pomoc, czekanie na swoją kolej, radzenie sobie z przegrywaniem, radzenie sobie z dokuczaniem, decydowanie co robić.
« z 2 »