Nasze zmysły

W tym tygodniu w grupie “Aniołki” odbyły się zajęcia edukacyjne skupione na zmysłach, które posiada człowiek: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Dzięki zabawom badawczym dzieci mogły zadbać o rozwój swoich zmysłów. 👀 ✋ 👂 👅 👃