Dzień Praw Dziecka


20 listopada br.
obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Praw Dziecka.
Głównym celem było rozbudzenie u dzieci poczucia, że bez względu na wygląd, kolor skóry czy miejsce zamieszkania wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa i każdemu należy się taki sam szacunek. Dzieci wspólnie z Paniami przygotowały plakaty, na których zostały umieszczony prawa dzieci. Zostały one również szczegółowo omówione. Na końcu każde dziecko odbiło swój paluszek jako potwierdzenie zapoznania się z tymi prawami.