KSZTAŁTOWANIE POSTAW

 

Kształtowanie w dziecku właściwych postaw i cnót społecznych, m.in.: szacunku do siebie, Rodziców, Nauczycieli i Bliźniego, dzielenia się, poczucia odpowiedzialności, służby, dziękczynienia i uwielbienia we wszystkim Boga.