WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO KATOLICKIEGO NIEPUBLICZNEGO „MIKOŁAJKOWEGO PRZEDSZKOLA”

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

od 1 WRZEŚNIA 2020 roku

I - Dane dziecka:

Miejsce zameldowania

Miejsce zamieszkania

Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola?
TakNie

II - Dane zdrowotne dziecka:

Choroby i niedyspozycje na które dziecko zapada:

Alergie pokarmowe:

Wzrost dziecka:

Czy Dziecko posiada orzeczenie?
TakNie

III - Dane Matki/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce pracy:

Zawód

Pozostaje bez zatrudnienia

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

IV - Dane Ojca/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce pracy:

Zawód

Pozostaje bez zatrudnienia

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

V - Oświadczenia:

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest KATOLICKIE NIEPUBLICZNE „MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE” IM. ŚW. JANA PAWŁA II w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, oraz publikacji na stronie internetowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu wykonanie umowy.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.