Ulepimy dziś bałwana?? Dziś Antarktyda

Proszę Pana, proszę Pani ulepimy dziś bałwana.

U nas środek lata a my wybraliśmy się w daleką podróż na bardzo zimną Antarktydę,
żeby poznać naszego kolegę Eskimosa.