Kocham Cię, Polsko


W dniu 04 maja 2021r. obchodziliśmy w Naszym Przedszkolu 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Przedszkolaki z wielką powagą i dumą przedstawiły program patriotyczny o Polsce, podkreślając wagę symboli narodowych: Hymnu, Flagi, Godła oraz znaczenia Ojczyzny w naszym życiu.

Wiek przedszkolny, to najlepszy czas na budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania świadomości narodowej. Od najmłodszych lat należy pielęgnować i przekazywać dzieciom polskie tradycje, kształtować postawę braterstwa, szacunku do ojczystego kraju. Jednym z zadań edukacyjno – wychowawczych w przedszkolu jest kształtowanie postaw obywatelskich w poczuciu patriotyzmu i przynależności narodowej. Zarówno maluszki, jak i dzieci starsze poznają symbole narodowe. Wszystko po to, by mieć świadomość bycia Polakami.