Gratulacje dla naszych Nauczycielek

Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe przedszkole im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu zyskało dwóch nauczycieli mianowanych.

21 listopada mgr Marta Zimna – Pięknik oraz mgr Katarzyna Mulawka zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

7 grudnia 2023 r. w obecności wszystkich pracowników przedszkola i Sióstr Benedyktynek z klasztoru w Jarosławiu, pani Marta wraz z panią Katarzyną otrzymały z rąk Matki Prezeski Barbary Dendor OSB akt mianowania oraz złożyły uroczyste ślubowanie.

Cieszymy się bardzo, że nasze grono pedagogiczne podnosi swoje kwalifikacje. Nowym mianowanym nauczycielkom gratulujemy oraz życzymy, Bożego błogosławieństwa na dalszej drodze rozwoju zawodowego oraz osobistego.