Barbórka – wesoły to dzień…

Przy okazji świętej Barbórki – patronki górników obchodzonej
4 grudnia, dzieci dowiedziały skąd wydobywa się węgiel oraz jak ciężka jest to praca: