Bezpieczeństwo najważniejsze!!!

Czerwone światło: Stój! Zielone światło: Idź! Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być. Tematem przewodnim zajęć z poprzedniego tygodnia w naszym przedszkolu było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Dzieci poprzez zabawę, prace plastyczne i piosenki …