TWÓRCZA ZABAWA

 

Zapewniamy czas na twórczą i swobodną zabawę wśród rówieśników w radości i pokoju oraz rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka, przyrodę, piękno, dobro, prawdę.